1. Introductie
Dit is de privacyverklaring van Media-Vision Belgium, hierna ook naar verwezen met ‘MVB’.

In deze privacyverklaring legt MVB je op een correcte wijze uit hoe, wanneer en waarom MVB jouw persoonlijke informatie verzamelt, verwerkt, deelt en beschermt. De privacyverklaring is van toepassing op alle personen waarvan wij deze gegevens, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, ontvangen.

2. Gegevens die MVB verzamelt

MVB hecht veel belang aan je privacy en verzamelt zo weinig mogelijk persoonsgegevens, behoudens deze nodig voor de diensten die MVB aanbiedt.

Dit zijn mogelijke gegevens die we over jouw verzamelen:

 • Identificatiegegevens
 • Financiële bijzonderheden
 • Persoonlijke kenmerken
 • Fysieke kenmerken
 • Leefgewoonten
 • Gezinssamenstelling
 • Vrijetijdsbesteding en interessen
 • Lidmaatschappen
 • Consumptiegewoonten
 • Woningkenmerken
 • Opleiding en vorming
 • Beroep en betrekking
 • Beeld- en geluidsopnamen

3. Hoe verzamelt MVB deze gegevens?

MVB verzamelt je gegevens in de regel rechtstreeks van jou doordat je je informatie met ons deelt. Daarnaast kan MVB je gegevens ook verkrijgen via één van zijn partners of omdat ze publiek zijn.

Als je met ons chat of het offline chatformulier invult, bewaren we de gegevens die je ons bezorgt. Dit is nodig om met jou te kunnen chatten of te kunnen antwoorden op je vraag. We beveiligen je gegevens, voldoen aan de GDPR-richtlijnen en waken over je privacy.

4. Waarom verzamelt en verwerkt MVB jouw gegevens?

MVB verzamelt en verwerkt je persoonsgegevens enkel in de mate van het absoluut noodzakelijke, maar ook om jou een goede, persoonlijke en optimale diensteverlening te kunnen garanderen.

Alles hangt af van jouw relatie met MVB maar de gegevens worden gebruikt om:

 • Onze overeenkomst of afspraak uit te voeren;
 • Je ondersteuning of support geven;
 • Je direct marketing acties, relevante nieuwsbrieven, promotionele aanbiedingen, … te bezorgen volgens je ingestelde voorkeuren;
 • Statistieken op te maken, klantentevredenheid te meten, …;
 • Onze website te optimaliseren en bijsturen;
 • Onze wettelijke verplichtingen na te komen;

5. Delen van je gegevens
Algemene principes inzake delen van gegevens

MVB deelt in de regel geen persoonsgegevens met derden. Hierop zijn echter gelimiteerde uitzonderingen mogelijk, waarbij gegevens gedeeld worden met derden die het mogelijk maken voor MVB om haar dienstverlening te kunnen uitoefenen, zoals derde partijen die voor ons opdrachten uitvoeren. Enkel de strikt noodzakelijke informatie wordt met deze derden gedeeld.

6. Bewaren en beschermen van je gegevens
Hoe wij je gegevens bewaren

MVB bewaart je gegevens in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen.

7. Hoe wij je gegevens beschermen

MVB neemt alle passende en redelijke technische en organisatorische maatregelen die nodig zijn om de verzamelde (persoons-)gegevens te beschermen en te beveiligen en neemt alle redelijke en passende maatregelen om de ware identiteit te verifiëren van elke persoon die gebruik wenst te maken van de diensten van MVB en/of die zijn/haar rechten in kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming wil uitoefenen.

Ondanks het feit dat MVB alle passende maatregelen neemt om de (persoons-)gegevens in haar bezit op een correcte en efficiënte wijze te bewaren en te beschermen, kan MVB de bescherming van enige informatie in haar bezit niet volledig garanderen.

6. Je keuzes en rechten betreffende je persoonsgegevens

Het is steeds je recht om MVB te vragen of MVB je persoonsgegevens heeft verwerkt. Indien dit positief beantwoord wordt, is het je recht om inzage te krijgen in die persoonsgegevens, te verzoeken deze persoonsgegevens te wijzigen, te wissen, de verwerking van die persoonsgegevens te beperken en/of het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Je hebt ook steeds het recht om de gegevens van de bron van je persoonsgegevens op te vragen bij MVB.

Conform het bovenstaande is het steeds je recht om onjuiste persoonsgegevens te laten rectificeren conform artikel 16 AVG.

Conform het bovenstaande is het steeds je recht om al je persoonsgegevens te laten wissen, in het kader van je recht op vergetelheid conform artikel 17 AVG.

Conform het bovenstaande is het steeds je recht om de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te verkrijgen conform artikel 18 AVG.

Het is steeds je recht om te verzoeken je verwerkte persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm en om deze over te dragen aan een andere partij conform artikel 20 AVG.

Conform het bovenstaande is het tevens je recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens conform artikel 21 AVG en geautomatiseerde besluitvorming conform artikel 22 AVG.

7. Een klacht?

We werken graag mee aan een oplossing. Aarzel niet om ons je vraag te stellen via info@media-vision.be
Je kan ook terecht bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfees.

7. Wijzigingen aan de privacyverklaring
MVB kan ten gepaste tijde deze privacyverklaring wijzigen en/of updaten. Je wordt dan ook aangeraden om regelmatig deze privacyverklaring opnieuw door te nemen.

 

Privacy Beleid
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.